eh

Ako hoćeš da mi pomogneš, nemoj nikad da mi kažeš ”Ne znam šta da ti kažem”, reci najveću glupost, ubjeđuj me da mogu da nastavim dalje, pokušaj da me zasmiješ,to je ono što, u trenucima kad ne znam šta dalje, želim i trebam da čujem.

Komentariši